Thông báo của Hội đồng nhân dân huyện
Thứ sáu, 13/04/2018 | 13:59:38 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2018
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 5/2018, nội dung cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 03 tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/5/2018 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 31/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 02/5/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Thanh Thủy

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/5/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Lý Hồng Vũ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/5/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Khắc Tri

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/5/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 30/5/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Văn Hưng

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 31/5/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

TẢI Thông báo số 08/TB-HĐND

Tin liên quan