Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 13/04/2018 | 17:42:28 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(16/4)

 

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 4 năm 2018

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(17/4)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự nghe thông tin thời sự Quý I/2018

* Lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 4 năm 2018

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

Chánh Văn phòng và chuyên viên Trân dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 30:

    Mời dự:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Cục thuế Tỉnh Bình Dương về công tác tổ chức cán bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(18/4)

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;

Đ/c Võ Thị Mỹ Loan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(19/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND định kỳ tháng 4 năm 2018

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử đại biểu HĐND

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Tân Hưng

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy 

Thứ Sáu

(20/4)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.  Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm (UBKT Huyện ủy chuẩn bị);

2.  Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020;

3.  Triển khai kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

4.  Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 4 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 (VPHU chuẩn bị nội dung 2,3,4);

5.  Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018;

6.  Kế hoạch tổ chức trồng cây và trồng cây phân tán năm 2018;

7.  Kế hoạch triển khai Chương trình số 55,56-CTr/TU ngày 17-10-2017 của Tỉnh ủy Bình Dương;

8.  Kế hoạch triển khai Chương trình số 57,58,59-CTr/TU ngày 17-10-2017 của Tỉnh ủy Bình Dương (UBND huyện chuẩn bị nội dung 5,6,7,8);

9.  Công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện;

Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

Đại diện cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có liên quan

ND2-3:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Thủ trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng Kinh tế huyện

ND5-8:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện;

ND6-8:

Trưởng Phòng Kinh tế

ND9:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp phát triển công nghiệp - đô thị (Becamex) và các doanh nghiệp

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Hoàng Hận


Tin liên quan