Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ hai, 14/05/2018 | 17:12:59 GMT+7
Huyện Bàu Bàng khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng năm 2018
Sáng ngày 14/05, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi đưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2018 cho 97 quần chúng ưu tú từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.
Tập tin đính kèm:

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng sẽ diễn ra trong 5 ngày các học viên sẽ được truyền đạt, học tập 5 Chuyên đề về lý luận chính trị gồm: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên làm bài thu hoạch để đánh giá, xếp loại kết quả học tập.


Ông Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2018 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan