Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 16/05/2018 | 14:49:01 GMT+7
Về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
Tập tin đính kèm:

1. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích của Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng

- Yêu cầu: Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả thúc đẩy các hoạt động cung cấp, sử dụng nước sạch, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe của người dân, phòng ngừa bệnh tật; tổ chức theo phương châm hướng về cơ sở, vận động được sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực từ phía hộ dân, góp phần xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

- Chủ đề: “ Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 15/4/2018 đến ngày 15/5/2018, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

2. Nội dung tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 và duy trì các hoạt động đến hết ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 theo các nội dung sau:

a) Công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông:

- Thực hiện treo băng ron với khẩu hiệu “ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” tại trụ sở các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể của huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình thực hiện tổng vệ sinh cơ quan và khu vực xung quanh tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện treo băng rôn, áp phích trên các tuyến đường chính, tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp, cụm dân cư với những khẩu hiệu sau:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

+ Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

+ Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn.

+ Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em.

+ Hãy để cho trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

+ Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng cho trẻ.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

+ Xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.

+ Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn trên Đài truyền thanh địa phương như: Đưa tin, phát thanh các thông điệp tuyên truyền, câu chuyện truyền thanh về nước sạch và vệ sinh môi trường, phóng sự,...

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 để nâng cao ý thức sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện các hành vi tốt có liên quan đến vệ sinh cá nhân, công cộng và môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền vận động người dân tăng cường sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi, loại bỏ các thói quen sử dụng các nguồn nước không hợp vệ sinh và có nguy cơ bị ô nhiễm cao thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ  nữ, Hội Đồng nhân dân, các tổ chức chính trị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018, cụ thể như:

+ In băng ron, panô, áp phích với các thông điệp tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường treo trên các trục đường chính, khu vực công cộng, đông dân cư.

+ Tổ chức viết bài, đưa tin, phát thanh thông điệp tuyên truyền, câu chuyện truyền thanh, phóng sự về nước sạch và vệ sinh môi trường.

+ Tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt của các công trình cấp nước sạch nông thôn, hộ gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn; tổ chức phun xịt thuốc trừ lăng quăng, bọ gậy; vận động các hộ dân khai thông cống rãnh, ao tù, nước đọng, phát quang bụi rậm.

+ Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, làng nghề về thu gom xử lý nước thải, chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường.

+ Tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức sử dụng nước sạch cho ăn uống sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thói quen rửa tay bằng xà phòng; phát động cuộc thi làm báo tường về chủ đề nước sạch và vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quang khuôn viên xanh - sạch - đẹp.

 - Phát động phong trào quét dọn, tổng vệ sinh, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng.

b) Tổ chức lễ Mittinh, diễu hành ra quân tổng vệ sinh:

Các huyện, thị xã, thành phố chọn một địa điểm điển hình để tổ chức Lễ mit tinh, diễu hành, phát động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh và toàn dân ra quân làm tổng vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đường phố, khu vực công cộng; thực hiện quét dọn thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trục vớt rác, lục bình trên các lòng sông, kênh rạch,... Xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

c) Các hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh môi trường:

- Bảo trì, sửa chữa các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn để đảm bảo công trình hoạt động ổn định, cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn.

- Tiến hành quét dọn, tổng vệ sinh, trồng cây xanh trong khuôn viên đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho các công trình cấp nước tập trung nông thôn nhằm phục vụ tốt yêu cầu cung cấp nước sạch cho nhân dân.

d) Tổng kết, đánh giá:

Sau Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua Chi cục Thủy lợi (số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và gửi file qua mail: Trungtamnuocbinhduong@gmail.com) trước ngày 20/5/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định./.


TẢI văn bản

Tin liên quan