Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 01/06/2018 | 10:31:12 GMT+7
Tổ chức lớp tập huấn Luật trẻ em, Luật An toàn giao thông và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục cho các em học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
Tham gia lớp tập huấn, các em học sinh được nghe và phân tích một số nội dung của Luật trẻ em năm 2016 như: các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến trẻ em; nguyên tác đảm bảo thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em;...
Tập tin đính kèm:

Tham gia lớp tập huấn, các em học sinh được nghe và phân tích một số nội dung của Luật trẻ em năm 2016 như: các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến trẻ em; nguyên tác đảm bảo thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; kỹ năng phòng chống  tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục học sinh trên địa bàn huyện. các học sinh đã được hướng dẫn thực hiện các thao tác mặc áo phao, cứu đuối, sơ cấp cứu, băng bó vết thương, cầm máu… và tham gia một bài thực hành tổng hợp về sơ cấp cứu cho người bị thương, bị đuối nước.


Các em học sinh tham gia tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm học 2017 – 2018

Thông qua lớp tập huấn, góp phần bồi dưỡng, nâng cao các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Từ đó, làm tốt công tác quản lý trẻ em và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

          Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện đã được Hội đồng Đội Bàu Bàng chú trọng, quan tâm, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng góp phần nâng cáo nhận thức của thanh thiếu nhi trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi vẫn cần được tiếp tục quan tâm đây mạnh.

          Đây là một hoạt động có ý nghĩa thực tế góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tai nạn gây thương tích đối với trẻ em trong khi đang bắt đầu kỳ nghỉ hè trên địa bàn các xã trong huyện.

                                                                                               BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan