Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 01/06/2018 | 10:35:18 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 23 (04 – 08/6/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức thăm mừng thọ người cao tuổi (06/6)

Phòng LĐ-TB&XH

Tuần 25 (18 - 22/6/2018)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018.

- Thông qua các báo cáo chuyên đề, tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2018.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018

Đài Truyền thanh

Tuần 26 (25 - 29/6/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

- Thông qua kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).

Phòng LĐ-TB&XH


TẢI Chương trình làm việc tháng 6/2018

Tin liên quan