Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 02/06/2018 | 10:50:14 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/6/2018 đến 08/6/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 04/6/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

                - C/v Trang, Nương cùng đi

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo danh mục các công trình đầu tư theo hình thức xã hội hóa (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Y tế

        - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

                - C/v Trang, Nương cùng đi

Thứ Ba ngày 05/6/2018:

Sáng:

7 giờ 15: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 (có thư mời riêng)

ĐĐ: Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính huyện (Đầu đường NC, Khu Công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng)

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

               - C/v Trang, Nương cùng đi

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi quốc gia THPT năm 2018

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng (chuẩn bị báo cáo), Quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Điện lực Bàu Bàng

                   - Đại diện lãnh đạo UBND xã Lai Uyên

                   - Chánh Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

                - C/v Trang, Nương cùng đi

Thứ Tư ngày 06/6/2018:

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND dự phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

- C/v Trang, Nương cùng đi

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm thăm, chúc thọ và tặng quà cho người cao tuổi ở xã Long Nguyên

          ĐĐ: Tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Long Nguyên để cùng đi

10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Tổ giám sát cải thiện tình trạng dinh dưỡng Trẻ em năm 2018 của tỉnh (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Trung tâm Y tế huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2018

          MD: Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện     

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương  cùng Đoàn của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

          ĐĐ: UBND xã Long Nguyên

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường (Theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 15/5/2018 của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện)

                - C/v Trang, Nương cùng đi

Thứ Năm ngày 07/6/2018:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (Theo Thông báo số 21/TB-ĐGS ngày 22/5/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

               - C/v Trang cùng đi

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (Theo Thông báo số 21/TB-ĐGS ngày 22/5/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

               - C/v Trang cùng đi

Thứ Sáu ngày 08/6/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018) và giao lưu, tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

8 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (Theo Thông báo số 21/TB-ĐGS ngày 22/5/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

               - C/v Trang cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện (Theo Thông báo số 21/TB-ĐGS ngày 22/5/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

               - C/v Trang cùng đi

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan