Tin Nội chính
Thứ hai, 04/06/2018 | 08:44:53 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Sáng ngày 31/05, huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 cán bộ, công chức là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xã, Hòa giải viên các Tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện.
Tập tin đính kèm:

Dự hội nghị có ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện.


Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo Cáo viên Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng, kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến đời sống của người dân như: giao thông đường bộ, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tham nhũng, bình dẳng giới, môi trường…

Qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên từ huyện đến cơ sở nắm bắt được những kiến thức pháp luật mới, những kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến tuyên truyền pháp luật. Từ đó năng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền hòa giải các vụ việc liên quan pháp luật và đời sống hàng ngày trong cộng đồng dân cư. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn huyện./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan