Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 09/06/2018 | 07:24:13 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 11/6/2018:

Sáng:  

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Bàu Bàng (từ 01/4/2014 đến 31/12/2017)

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Đài Truyền thanh báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt báo chí nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Đài Truyền thanh, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm văn hóa - Thể thao, Văn hóa – Thông tin, Xí nghiệp công trình công cộng

- Đại diện Lãnh đạo Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

10 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bàu Bàng năm 2018

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Huyện đoàn (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Xí nghiệp công trình công cộng

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Bàu Bàng (từ 1/4/2014 đến 31/12/2017)

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba ngày 12/6/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự kỳ họp thứ sáu (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

          ĐĐ: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo tình hình đấu thầu mua thuốc BHYT

          MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Y tế, Tài chính - Kế hoạch

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 (đến thời điểm 10/6/2018, ước giải ngân đến 30/6/2018) và thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Ban Quản lý dự án, Quản lý đô thị, Kho bạc

                    - Chủ tịch UBND các xã

                    - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 13/6/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm, các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường A  – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp triển khai Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

Thứ Năm ngày 14/6/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cây Trường II về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Cây Trường II

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban Khối Nội chính

- Chánh Văn phòng, c/v Phong cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật

          MD: - Thành phần tham dự (do Phòng Nội vụ mời)

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 15/6/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Uyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Uyên

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Long Nguyên

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của UBND tỉnh khóa IX

          ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp giao ban Khối đảng – đoàn thể

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bàu Bàng lần III, năm 2018 (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Hội trường Huyện Bàu Bàng

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan