Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ hai, 11/06/2018 | 10:48:49 GMT+7
Huyện ủy Bàu Bàng làm việc với Đảng ủy Hưng Hòa
Sáng ngày 1/6/2018, Đoàn công tác của Huyện ủy Bàu Bàng đã có làm việc với Đảng ủy xã Hưng Hòa về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018.
Tập tin đính kèm:

          Đến dự và chỉ đạo tại buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ VN và các đoàn thể huyện, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể xã tham dự.  

          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy xã Hưng Hòa báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Hưng Hòa đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa II “Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; triển khai hiệu quả các mô hình “Gần dân sát dân”, mô hình ‘Quỹ hỗ trợ đột xuất”, mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú”... Đối với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, Đảng ủy xã đã thường xuyên chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chú trọng công tác tuyến truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...Bên cạnh đó công tác phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả tích cực như: thu ngân sách đạt 8 tỷ 118 triệu đồng, đạt 45,93% so với dự toán năm 2018; chi ngân sách đạt 5 tỷ 843 triệu đồng, đạt 36,93% so với dự toán năm 2018; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 8 hộ, chiếm tỷ lệ 0,46%; tỷ lệ học sinh lên lớp cao, học sinh tốt nghiệp Tiểu học, THCS đạt 100%, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra mẫu giáo đạt 100%; duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành chức năng của huyện đã có ý kiến tham gia thảo luận đối với các kết quả mà Đảng ủy xã đã báo cáo trong thực hiện công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: số người tham gia Bảo hiểm y tế và cấp phát thuốc bảo hiểm cho người dân hiện nay trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ năm 2018; việc triển khai thực hiện, học tập các chỉ thị nghị, quyết của TW hiện nay trên địa bàn; kết quả đạt được đối với 8 chương trình đột phá của Huyện ủy…

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Hòa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời Ông cũng yêu cầu trong thời gian tới, xã cần thực hiện tốt việc phát triển Đảng viên hiện nay, đặc biệt là trong nguồn nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và dân quân tự vệ; công tác đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng cần chú trọng vào chất lượng và hiệu quả công trình; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giải quyết tốt công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2018./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan