Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Thứ hai, 11/06/2018 | 13:51:06 GMT+7
Học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”
Sáng ngày 8/6/2018, Huyện Đoàn Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí” cho 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ chốt của huyện.
Tập tin đính kèm:

Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe ông Bạch Văn Nhân – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng triển khai quán triệt nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gồm 3 nội dung về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho đoàn viên là cán bộ đoàn chủ chốt của huyện.


Hội nghị nghe đồng chí Bạch Văn Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - quán triệt các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững vàng về lý luận chính trị; nắm rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

BAN BIÊN TẬP


Tin liên quan