Thông báo của Hội đồng nhân dân huyện
Thứ ba, 24/07/2018 | 16:30:15 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 8/2018, nội dung cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/8/2018 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 02/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày

06/8/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/8/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Thành Phương

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/8/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phạm Thanh Tân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Thanh Thủy

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/8/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 30/8/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương


TẢI Thông báo hoạt động iếp công dân tháng 8/2018

Tin liên quan