Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ ba, 31/07/2018 | 13:50:47 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 32 (06/8-10/8/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2018 - 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 33 (13/8-17/8/2018)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN tháng 8/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018.

VP. HĐND – UBND, Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em.

Phòng LĐ-TB&XH, Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin

Thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo, chức sắc Tôn giáo nhân dịp lễ Vu Lan 2018.

Phòng Nội vụ

Nghe thông qua Chương trình Lễ công bố thành lập thị trấn Lai Uyên

Phòng Nội vụ,

UBND xã Lai Uyên

Tuần 34 (20/8-24/8/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức gặp gỡ các Công ty đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân

Phòng Quản lý đô thị

Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 35 (27/8-31/8/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Lễ công bố thành lập thị trấn Lai Uyên

 Phòng Nội vụ, UBND xã Lai Uyên

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xét và đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2017-2018.

Phòng Nội vụ

Tổ chức diễn đàn ngành Y tế lắng nghe dân nói

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

TẢI Chương trình làm việc tháng 8/2018

Tin liên quan