Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 03/08/2018 | 15:56:04 GMT+7
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương” năm 2018.
Ngày 02 tháng 8 năm 2018, tại Văn phòng Huyện Đoàn Bàu Bàng, Ban Chỉ đạo đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương” trên địa bàn huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Tham dự Hội nghị Sơ kết có đồng chí Huỳnh Công Du – UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án huyện Bàu Bàng chủ trì cùng với sự tham gia của đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung – HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề án huyện; đồng chí Nguyễn Thành Phương – Bí Thư huyện Đoàn; đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - Chủ tịch Hội LHTN huyện cùng với các đồng chí là cán bộ đề án tập hợp thanh niên, công nhân, phụ nữ trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã lắng nghe các đồng chí cán bộ đề án báo cáo về những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai thực hiện đề án 06 tháng đầu năm, nhìn chung đã đạt được những kết quả nổi bật như tổ chức các hoạt động chăm lo thanh niên công nhân, tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Công Du biểu dương kết quả mà đề án đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên các cán bộ đề án cần có chương trình, hoạt động cụ thể, để hỗ trợ các chi hội hoàn thành tốt hơn nữa trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân.

Thời gian tới nhằm tiếp tục mở rộng, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo đề án tiếp tục triển khai các hoạt động như tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên công nhân; tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân./.

CTV NGUYÊN VỸ

Tin liên quan