Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 10/08/2018 | 15:28:32 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 13/8/2018:

Sáng:

8 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba ngày 14/8/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Lai Uyên

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ (chuẩn bị nội dung), Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Tổ chức Huyện ủy

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo dự

                ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017 – 2018 của ngành giáo dục

MD: - Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng (do Phòng Nội vụ mời)

                    - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai Chỉ số cải cách hành chính mới của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

MD: - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức chuyên trách cải cách hành chính

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã và công chức phụ trách cải cách hành chính

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Thứ Tư ngày 15/8/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan năm 2018 (theo Thông báo số 257/TB-UBND ngày 30/7/2018 của UBND huyện)

ĐĐ: Tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30 để cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo tình hình sử dụng biên chế, nhân viên hợp đồng của các cơ quan, đơn vị (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

          MD:  - Thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 16/8/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thống nhất một số nội dung từ huyện đến xã về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Theo chương trình của Huyện ủy)

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp Công dân ở xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 17/8/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp Đoàn giám sát việc duy trì và nâng cao tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới ở các xã Long Nguyên, Cây Trường II, Tân Hưng, Hưng Hòa nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

MD:  - Các Các thành viên Đoàn Giám sát: theo Quyết định số 1715-QĐ/HU ngày 23-5-2018 của Huyện ủy Bàu Bàng (do Phòng Kinh tế thông báo)

            - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan