Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 10/08/2018 | 15:33:37 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 33 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 13-8-2018 đến ngày 17-8-2018)

Thứ Hai (13/8)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ đi công tác cơ sở

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Uyên

Địa điểm:

Hội trường xã Lai Uyên

Thứ Ba (14/8)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các văn bản kết luận, hướng dẫn mới ban hành của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Trân cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Trường Chính trị

Chiều

13 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ nghe thông qua:

1-          Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

2-          Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khoá XII và Chương trình số 78-Ctr/TU, ngày 11-05-2018 của Tỉnh uỷ về công tác dân số trong tình hình mới;

3-          Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khoá XII và chương trình số 77-CTr/TU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1, 2, 3);

4-          Báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “ Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chuẩn bị);

5-          Công tác phát triển Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Chánh Văn phòng Huyện uỷ

Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (nội dung 1, 2, 3)

ND 1:

Trưởng Phòng Y tế và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

ND 2:

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

ND 3:

Trưởng Nội vụ huyện

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND 5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(15/8)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan năm 2018  

Địa điểm:

Tập trung tại UBND huyện cùng đi

Thứ Năm

(16/8)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp thống nhất một số nội dung từ huyện đến xã về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

(Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn chuẩn bị)

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy

Chủ tịch UB MTTQ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Bí thư Đảng uỷ và  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Địa điểm:

Hội trường Đài truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ phân công đồng chí Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

3-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XXI, năm 2018

Địa điểm:

Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện uỷ

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện uỷ họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện uỷ

Thứ Sáu

(17/8)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở


Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan