Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 31/08/2018 | 14:06:21 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 36 (03/9-07/9/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và Nghe báo cáo tình hình khai giảng năm học 2018 - 2019.

Phòng GD - ĐT

Tuần 37 (10/9-14/9/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết trung thu 2018 và Kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể năm 2018

Phòng Y tế

Thông qua Kế hoạch tổ chức Họp mặt doanh nghiệp năm 2018

Phòng Kinh tế

Tuần 38 (17/9-21/9/2018)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH - QPAN 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch quý IV/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018;

- Báo cáo tình hình đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

- Tổ chức Lễ hội trung thu cho trẻ em.

Phòng LĐ-TB&XH

Tuần 39 (24/9-28/9/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Phòng TNMT

Tin liên quan