Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 06/09/2018 | 13:33:53 GMT+7
Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2019
Căn cứ Công văn số 1221/SKHĐT-ĐKKD ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2019.
Tập tin đính kèm:

Nhằm cung cấp những kiến thức quan trọng về kỹ năng lãnh đạo cũng như những vấn đề chuyên sâu cho lãnh đạo và cán bộ quản lý doanh nghiệp về kiến thức quản lý, kỹ năng kinh doanh; giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nhiệp nhỏ và vừa trong điều kiện đất nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã xây dựng Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 để đào tạo về Khởi sự doanh nghiệp cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp, tập trung vào một số chuyên đề sau:

- Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tìm hiểu về thị trường và Marketing trong khởi sự doanh nghiệp.

- Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

- Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp.

- Quản trị Tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

Ưu tiên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: Cơ khí chế tạo, dệt may, da giầy, thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghệ cao, xuất khẩu nông sản nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ…

2. Kế hoạch hỗ trợ đào tạo và dự toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

a)    Kế hoạch đào tạo

Đào tạo Khởi sự doanh nghiệp: Số lớp: 01 lớp, thời gian: 03 ngày/lớp.

Số lượng học viên 30 học viên, tổng kinh phí: 27.300.000 đồng.

b)   Thời gian tham gia đào tạo và địa điểm

Trong năm 2019, địa điểm sẽ có thông báo cụ thể.

c)    Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 27.300.000 đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 50% (tương đương 13.650.000 đồng).

Tin liên quan