Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ sáu, 14/09/2018 | 14:36:58 GMT+7
Huyện Đoàn Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.
Sáng ngày 13/9/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Đoàn Bàu Bàng, Ủy ban Hội LHTN huyện tổ chức diễn đàn giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.
Tập tin đính kèm:

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Tốt - HUV, Chủ Tịch MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN huyện cùng hơn 150 Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.Đồng chí Nguyễn Thành Tốt - HUV, Chủ Tịch MTTQ Việt Nam huyện giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN huyện thay mặt Ban Tổ chức diễn đàn tặng hoa cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Tốt - HUV, Chủ Tịch MTTQ Việt Nam huyện.

Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thành Tốt - HUV, Chủ Tịch MTTQ Việt Nam huyện đã giới thiệu các quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hết sức chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Đồng thời hướng dẫn các bạn đoàn viên, thanh niên phải biết phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đoàn viên, thanh niên tôn giáo và không theo tôn giáo phải đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự,… góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới.


Đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN huyện gợi ý cho các bạn đoàn viên, thanh niên những ý kiến nhằm đề ra các giải pháp được cho là phù hợp và tốt nhất cho thanh niên yếu thế trên địa bàn huyện.


Tặng quà cho các ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên.

Diễn đàn đã gợi ý cho các bạn đoàn viên, thanh niên những ý kiến nhằm đề ra, hình thành các giải pháp được cho là phù hợp và tốt nhất cho thanh niên yếu thế trên địa bàn huyện, cũng như các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế.

Kết luận tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN huyện mong muốn rằng mỗi bạn đoàn viên, thanh là một tuyên truyền viên tích cực các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo và cần nhận thức đúng, thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để không ngừng tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tăng cường công tác hỗ trợ thanh niên đặc thù, yếu thế bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

CTV VĂN TÂM
Tin liên quan