Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 14/09/2018 | 15:44:21 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 17/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo các báo cáo:

                - Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh quý IV/2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2018.

                - Báo cáo tình hình đầu tư công 09 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV/2018.

                - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV/2018.    

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Loan dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Ba ngày 18/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Lễ trao tặng nhà Đại Đoàn kết ở xã Tân Hưng (có chương trình riêng)

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Lễ trao tặng nhà Đại Đoàn kết ở xã Long Nguyên (có chương trình riêng)

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ khánh thành KOLON Industries Bình Dương

          ĐĐ: KOLON Industries Bình Dương

Chiều:

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

          ĐĐ: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

Thứ Tư ngày 19/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị, về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

          ĐĐ: Hội trường A – Công an tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

          ĐĐ: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ ra mắt đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Công ty TNHH thép và xây dựng Tự Lực

8 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 58/TB-ĐGS ngày 05/9/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

                  - C/v Trang cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 58/TB-ĐGS ngày 05/9/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

                  - C/v Trang cùng đi

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp nghe Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn báo cáo thông qua Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030

          ĐĐ:  Phòng họp A – UBND tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm  cùng Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 20/9/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật

          MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 58/TB-ĐGS ngày 05/9/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

                  - C/v Trang cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 13 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 58/TB-ĐGS ngày 05/9/2018 của Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

                  - C/v Trang cùng đi

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 21/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu nghe thông qua phương án trang trí Tết 2019

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Tài chính - Kế hoạch

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

          ĐĐ: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Công ty TNHH Paihong Việt Nam

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công tác huyện Hớn Quản (theo chương trình của Huyện ủy)

          ĐĐ: Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản

                    (Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 13 giờ 15 để cùng đi)

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ hội đón Tết Trung thu năm 2018

          ĐĐ: Trường Tiểu học Long Nguyên

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan