Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 14/09/2018 | 15:46:14 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 38 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 17-9-2018 đến ngày 21-9-2018)


Thứ Hai (17/9)

Sáng

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy họp UBND huyện định kỳ

*Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND 

Thứ Ba (18/9)

Sáng

1-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ khánh thành KOLON Industries Bình Dương

Địa điểm:

Lô C-5-CN, Khu Công nghiệp Bàu Bàng

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Thứ Tư

(19/9)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Cùng dự:

Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện

Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Công an huyện

Đại diện lãnh đạo các cơ quan: MTTQ, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Địa điểm:

Hội trường A – Công an tỉnh

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát công tác tôn giáo trên địa huyện

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện theo Quyết định số 1647-QĐ/HU, ngày 31-01-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy (do Ban Dân vận Huyện ủy mời)

Địa điểm:

Phòng họp VP.HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(20/9)

Sáng

1-

07 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

16 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty ECCO (có chương trình riêng)

Thứ Sáu

(21/9)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị về công tác tổ chức, cán bộ.

Cùng dự:

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Địa điểm:

Hội trường A  - Tỉnh ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Công ty TNHH Paihong Việt Nam

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy công tác huyện Hớn Quản (có chương trình riêng)

Cùng đi:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU

Đ/c Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phan Quốc Tuấn, HUV, Trưởng Phòng Quản lý đô thị

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Đ/c Nguyễn Thành Phương, Bí thư Huyện đoàn

 Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận

Địa điểm:

Địa điểm trụ sở Huyện ủy Hớn Quản

(Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy đúng 13 giờ 15 để cùng đi)

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan