Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 21/09/2018 | 15:23:24 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 24/9/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày  03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

          ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua phương án trang trí Tết 2019

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Tài chính - Kế hoạch

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                  - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba ngày 25/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2018

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế (chuẩn bị nội dung), Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Chi cục thuế, Nội vụ

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Diễn đàn ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân

          ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe thông qua báo cáo kết quả giám sát việc duy trì và nâng cao tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1715-QĐ/HU ngày 23-5-2018 của Huyện ủy (do Phòng Kinh tế thông báo)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 26/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND nghe Thanh tra huyện báo cáo một số vụ việc về công tác nội chính

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ (chuyên đề về ISO hành chính công)

MD:  - Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND huyện (do Phòng Kinh tế mời)

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh trình về Quyết định chủ trương đầu tư Trường THCS Cây Trường

          ĐĐ:  Hội trường A – HĐND tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội

          ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Năm ngày 27/9/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Bí thư Huyện ủy trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp nghe báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến 2030

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14  giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường dự án Khu Công nghiệp Bàu Bàng (mở rộng) thông qua phương án giá bồi thường, hỗ trợ

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Sáu ngày 28/9/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ huyện, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang dự

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm thị xã Bến Cát

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng.

          MD:  - Thường trực Huyện ủy;

                    - Các Thành viên UBND huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án

                    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

                    - Đơn vị tư vấn (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

- Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Tọa đàm quan hệ lao động “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Dương”

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối Nhà nước

MD:  - Các đồng chí Đảng ủy viên

                    - Bí thư, Phó Bí thư (đối với Chi bộ ghép) các Chi bộ trực thuộc

- Đồng chí Võ Thị Út – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

                    - Chánh Văn phòng, c/v Trinh dự
          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan