Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 28/09/2018 | 15:53:23 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 01/10/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ Văn phòng

          MD: - Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện        

Thứ Ba ngày 02/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự diễn tập phương án chữa cháy tại UBND xã Tân Hưng

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy  

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch có yếu tố nước ngoài

          MD: - Lãnh đạo Phòng Tư pháp

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Thảo, Thành dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư ngày 03/10/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có thư mời riêng)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

ĐĐ: Hội trường huyện Bàu Bàng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc về vị trí đặt trạm biến áp 220 kv Lai Uyên và đấu nối

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND huyện nghe thông qua:

                  1) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị  sự nghiệp công lập

                  2) Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ Chủ nhà ở công nhân trong Khu Công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

          MD:  - Các Thành viên UBND huyện

                    - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

- Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

16 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp Công ty Paihong đến chào xã giao (có chương trình riêng)

         

Thứ Năm ngày 04/10/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm tổng rà soát công tác chuẩn bị họp mặt doanh nghiệp năm 2018

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Tài chính - Kế hoạch

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 05/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

                  - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan