Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ năm, 04/10/2018 | 15:10:04 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 41 (08/10-12/10/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Họp mặt Doanh nghiệp năm 2018

Phòng Kinh tế

Tuần 42 (15/10-19/10/2018)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin

Tuần 43 (22/10-26/10/2018)

UBND huyện

Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tuần 44 (29/10-02/11/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của Chủ tịch UBND huyện về hỗ trợ đối với các hộ dân sử dụng đất thuộc khu đất công 5,9ha xã Hưng Hòa để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa và Trường Mầm non xã Hưng Hòa

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hưng Hòa

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

Tin liên quan