Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ năm, 04/10/2018 | 16:07:58 GMT+7
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)
Thực hiện nghi thức Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 02 (hai) ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo:

 1. Về việc treo cờ rủ:

 - Các cơ quan, công sở trên địa bàn huyện treo cờ rủ trong 02 ngày (từ ngày 06/10/2018 và ngày 07/10/2018).

 - Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

 2. Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn huyện trong 02 ngày (06/10/2018 và 07/10/2018).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo này./.

Tin liên quan