Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 05/10/2018 | 15:17:45 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 08/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp Công dân tại xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND họp giao ban Thường trực HĐND

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ Văn phòng

          MD: - Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 09/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217,218-QĐ/TW và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 17/9/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của HĐND huyện)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang

10 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt doanh nghiệp năm 2018

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng, Đài Truyền thanh

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc, Bình

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Tư ngày 10/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị thông báo tình hình triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh

          ĐĐ: Hội trường Trường Quân sự tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

MD: - Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên BCH Quân sự huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện

          ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Họp mặt doanh nghiệp huyện Bàu Bàng năm 2018

- Chánh Văn phòng, các c/v Quang, Bình, X. Lộc, Duy, Tấn, Nam,  Trang, Nương, Loan, Thảo, Trinh, Yến dự

          ĐĐ: Hội trường huyện Bàu Bàng

Thứ Năm ngày 11/10/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương  trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập (có thư mời riêng)

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện Bàu Bàng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 17/9/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của HĐND huyện)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018-10-04

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trang trại nuôi heo sinh sản tại xã Trừ Văn Thố

MD: - Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn

                    - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Quản lý đô thị mời)

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố

                    - Các c/v Bình, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 12/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội

MD: - Các thành viên Ban Đại diện HĐQT (do Ngân hàng chính sách xã hội mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 17/9/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của HĐND huyện)

                    - c/v Trang

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với các hộ dân về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Lai Uyên

                    - C/v Phong, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan