Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 05/10/2018 | 15:40:55 GMT+7
Huyện Bàu Bàng khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở đợt 2 năm 2018
Sáng ngày 04/10/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Hội Nông Dân huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông Dân cơ sở đợt 2 năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương; ông Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Lê Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng 150 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở.

          Trong thời gian 01 ngày các đại biểu sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung như: nội dung Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; hội nông dân các cấp tổ chức thực hiện phong trào hành động cách mạng của nông dân; nghiệp vụ cho vay vốn và quản lý tài chính quỹ hỗ trợ nông dân..

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phong trào nông dân, nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức hội nông dân trong tình hình mới./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan