Tin Nội chính
Thứ sáu, 05/10/2018 | 15:49:50 GMT+7
Dự triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018./.
Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018; Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Huyện ủy Bàu Bàng về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 như sau:

1. Thành phần mời dự

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

- Các Tiểu ban giúp việc diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng khối vận các xã, thị trấn.

2. Nội dung

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11  tháng 10 năm 2018 (thứ Năm).

b) Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị đề nghị các đồng chí tham gia đầy đủ, đúng thời gian và thành phần để Hội nghị đạt kết quả cao./.

Tin liên quan