Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 05/10/2018 | 16:43:20 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 41 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 08-10-2018 đến ngày 12-10-2018

Thứ Hai (08/10)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba (09/10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp về công tác tổ chức, cán bộ

Cùng dự:

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

(Có Chương trình và Thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư

(10/10)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tham gia tập huấn diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Địa điểm:

Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Năm

(11/10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp công dân

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ đi thăm 01 mô hình sản xuất có hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Trừ Văn Thố (Hội Nông dân huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự:

Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy và Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố.

3-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mời dự:

- Đại diện Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy; Hội Nông dân huyện; Phòng Kinh tế; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng Tài nguyên – Môi trường; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tư pháp; Ngân hàng chính sách xã hội Bến Cát.

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

4-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

5-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh ủy

Thứ Sáu

(12/10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan