Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ hai, 08/10/2018 | 15:57:11 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ hai mươi – khóa XI (mở rộng)
Sáng ngày 05/10, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện lần thứ hai mươi (Mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2018.
Tập tin đính kèm:


Lãnh đạo huyện chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Trong 9 tháng đầu năm 2018 kinh tế huyện Bàu Bàng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trên cả 3 lĩnh vực: 

+ Về công nghiệp: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.807,8 tỷ đồng, tăng 20,96% so cùng kỳ và đạt 72,17% kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư tính đến 31/8/2018 thu hút được 93 dự án đăng ký mới, bao gồm: đầu tư trong nước là 76 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 553 tỷ đồng; đầu tư nước ngoài là 17 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 134 triệu USD; 18 dự án đăng ký tăng thêm vốn là 103 tỷ đồng và 51 triệu USD. Nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện là 694 dự án, trong đó: đầu tư trong nước là 585 dự án với tổng số vốn đăng ký 25.627 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài là 109 dự án với tổng số vốn đăng ký là 02 tỷ 518 triệu USD.

+ Về thương mại – dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ, đạt 79,7% kế hoạch đề ra.

+ Về nông nghiệp: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.420,8 tỷ đồng, tăng 5,09% so cùng kỳ, đạt 74,27% so với kế hoạch đề ra. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao; công tác thu – chi ngân sách, công tác đầu tư công thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đều thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng đầu năm 2018 Đảng bộ huyện Bàu Bàng đã kết nạp mới 36 đảng viên, nâng tổng số dảng viên toàn đảng bộ hiện nay là 2.187 đảng viên. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai nhiều hoạt động đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)


Bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bàu Bàng

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề về thực hiện triển khai Nghị quyết Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2018 và các hoạt động của huyện từ nay đến cuối năm 2018, bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Chí – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nổ lực hoàn thành Nghị quyết đề ra trong 9 tháng đầu năm của Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Đồng thời ông yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hạn chế và khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để đưa huyện Bàu Bàng phát triển mạnh trong thời gian tới, triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh ngọn theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế và công tác xây dựng Đảng, thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2018./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)

Tin liên quan