Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 12/10/2018 | 15:41:45 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 15/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

          ĐĐ: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 17/9/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của HĐND huyện)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường

- Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Bình, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng các Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Thứ Ba ngày 16/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân trên địa bàn tỉnh

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập (có thư mời riêng)

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 17/9/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của HĐND huyện)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang

9 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Lễ động thổ xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng

          ĐĐ: Khu đất gần trụ sở Tòa án nhân dân huyện

10 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp tục dự Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập

          ĐĐ: Hội trường huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư ngày 17/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 10/2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2018.              

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Loan, Bình, Trang dự.

                ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Xí nghiệp công trình công cộng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp công trình công cộng (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Kho bạc

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 18/10/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ và 70 năm ngày truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Sáu ngày 19/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 20 – khóa X (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với các hộ dân về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                    - C/v Phong, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, tại xã Trừ Văn Thố

MD: - Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường

- Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Quản lý đô thị mời)

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố

                    - Các c/v Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 Thứ Bảy ngày 20/10/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND  tập để quay phim vận hành các cuộc họp và thực binh (2 ngày)

MD: - Thành phần theo các khung tập tại Quyết định số 1816-QĐ/HU ngày 19-10-2018 của Huyện ủy (do Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông báo)

                   - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan