Thông báo của Hội đồng nhân dân huyện
Thứ sáu, 19/10/2018 | 10:50:22 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2018
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Tập tin đính kèm:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 11/2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/11/2018 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 05/11/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/11/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Lê Khắc Tri

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/11/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phạm Thanh Tân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 26/11/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/11/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải


Tin liên quan