Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 19/10/2018 | 14:34:05 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 43 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 22-10-2018 đến ngày 26-10-2018)

Thứ Hai – Thứ Ba – Thứ Tư (22-24/10)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự luyện tập, quay phim và diễn tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bàu Bàng năm 2018 (có chương trình riêng)

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Thứ Năm

(25/10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1.       Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác Mặt trận và đoàn thể tháng 10 năm 2018; kế hoạch quý tháng 11 năm 2018 (VPHU chuẩn bị);

2.       Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng đến năm 2020 ;

3.       Báo cáo kết quả giám sát việc duy trì và nâng cao tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện;

4.       Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 11-5-2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả họa động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

5.       Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 78-CTr/TU, ngày 11-5-2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về công tác dân số trong tình hình mới;

6.       Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 79-CTr/TU, ngày 11-5-2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (UBND huyện chuẩn bị nội dung 2,3,4,5,6);

7.       Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình “Chào cờ đầu tuần” của các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị );

8.       Báo cáo sơ kết công tác phát triển đảng viên giữa nhiệm kỳ 2015-2020;

9.       Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban huyện và các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 (A2);

10.  Công tác phát triển đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 8,9,10);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND2-6:

 Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện;

ND2:

Trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường;

ND3:

Trưởng Phòng Kinh tế huyện;

ND4:

Trưởng Phòng Nội vụ;

ND5,6:

Trưởng Phòng y tế; Giám đốc Trung tâm y tế huyện;

ND7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND8-10:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiếu

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

14 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch lần 1 chuẩn bị kỳ họp lần thứ 10 -HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(26/10)

Trưa

12 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 - Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV

Địa điểm:

Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Văn phòng khu phố Bàu Bàng, Thị trấn Lai UyênLịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan