Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 26/10/2018 | 15:13:17 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 29/10/2018:

Sáng:  

8 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe thông qua kế hoạch huy động lực lượng tham gia diễn tập (có thư mời riêng)                    

                    - Chánh Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường BCH Quân sự huyện

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Xí nghiệp công trình công cộng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp công trình công cộng, Tài chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri thị trấn  Lai Uyên

          ĐĐ: Hội trường UBND  thị trấn Lai Uyên

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối Nhà nước

MD:  - Các đồng chí Đảng ủy viên

                    - Bí thư, Phó Bí thư (đối với Chi bộ ghép) các Chi bộ trực thuộc

- Đồng chí Võ Thị Út – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

                    - Chánh Văn phòng, c/v Trinh dự
          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 30/10/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp bàn kế hoạch tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng tại Hội trường Huyện

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện  

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại với nhân dân của Chủ tịch UBND huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Công an huyện

                    - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự buổi làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy về chuẩn bị kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Hưng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện.

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư ngày 31/10/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị đối thoại với nhân dân của Chủ tịch UBND huyện (có chương trình và thư mời riêng)

                - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v X. Lộc, Bình, Quang dự

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Năm ngày 01/11/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch UBND trực tiếp Công dân định kỳ

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.      

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Ban Bảo đảm diễn tập

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                    - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Ban Nội dung diễn tập

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đức Phát (A+B) mở rộng tại thị trấn Lai Uyên

MD:  - Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Quản lý đô thị mời)

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Các C/v: X. Lộc, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 02/11/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh nghe báo cáo chuyên đề về an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh

          ĐĐ: Hội trường B- Tỉnh ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với các hộ dân về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

                    - Chánh Văn phòng, C/v Phong, X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đức Phát 3 tại thị trấn Lai Uyên

MD:  - Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Quản lý đô thị mời)

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Các C/v: Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan