Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 26/10/2018 | 15:16:43 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 44 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 29-10-2018 đến ngày 02-11-2018)

-----

Thứ Hai  (29/10)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Bình Dương

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Ba (30/10)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan Khối vận (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

Thủ trưởng các đơn vị: UB.MTTQ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động

*Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy về chuẩn bị kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018

Mời dự

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy và Trưởng Phòng Nội vụ huyện

* Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

 Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư (31/10)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị đối thoại với nhân dân về thu hồi khu đất công ở xã Hưng Hòa

* Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

Thứ Năm

(01/11)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính Khóa 66 mở tại huyện (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự)

Địa điểm:

Hội trường C - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(02/11)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh nghe báo cáo chuyên đề về an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh

Cùng dự:

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan