Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 31/10/2018 | 17:01:24 GMT+7
Về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lễ "Chào cờ đầu tháng" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Huyện ủy Bàu Bàng về việc tổ chức triển khai thực hiện lễ "Chào cờ đầu tháng" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành Văn bản số 2973/UBND-VX có nội dung như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban ngành huyện triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đơn vị mình thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Huyện ủy Bàu Bàng.

Thời gian bắt đầu thực hiện: 05/11/2018

Địa điểm: Hội trường Huyện

2. Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lễ chào cơ đảm bảo đúng nghi thức, trang nghiêm và đạ mục đích, yêu cầu đề ra./.

Tin liên quan