Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 02/11/2018 | 13:11:54 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 45 (05/11-09/11/2018)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN ước thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách ước thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công ước thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo điều hành năm 2019.

VP. HĐND - UBND, Phòng TC - KH

Tuần 46 (12/11-16/11/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin

Tuần 47 (19/11-23/11/2018)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH,QP-AN tháng 11/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018.

VP. HĐND - UBND, Phòng TC - KH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng GD - ĐT

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Tin liên quan