Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 02/11/2018 | 15:25:52 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 05/11/2018:

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ chào cờ của Huyện

MD: - Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng ban huyện

          ĐĐ: Hội trường Huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và tiến độ giải ngân tại một số cơ quan, đơn vị (theo Thông báo số 69/TB-ĐGS ngày 19/10/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

                    - C/v Trang cùng dự

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp nghe thông qua các Kế hoạch:

1) Thực hiện dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 – 12/112018) (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị kế hoạch và tài liệu họp)

2) Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Phòng Giáo dục – Đào tạo chuẩn bị kế hoạch và tài liệu họp)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Tài chính - Kế hoạch.

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Chi bộ

          MD: - Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 06/11/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm, các Phó Chủ tịch HĐND  họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00:  Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và tiến độ giải ngân tại một số cơ quan, đơn vị (theo Thông báo số 69/TB-ĐGS ngày 19/10/2018 của Đoàn Giám sát) (cả ngày)

                    - C/v Trang cùng dự

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ Khánh thành Công ty TNHH may mặc ATOGO Việt Nam

          ĐĐ: Lô A – 6C2 – CN, đường N4B, KCN Bàu Bàng

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Tiểu ban Bảo đảm diễn tập (Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung)

MD: - Các thành viên Tiểu ban Bảo đảm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 (do BCH QS huyện thông báo)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư

MD:  - Thường trực Huyện ủy

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Văn phòng Huyện ủy

- Chánh Văn phòng, c/v Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 07/11/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn (có chương trình riêng)

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trang dự

          ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu  dự Hội nghị triển khai công tác cập nhật biến động, hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình và chi kinh phí hỗ trợ UBND xã, thị trấn lập danh sách (có thư mời riêng)

                    - C/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với các ngành thuộc Khối Văn hóa – Xã hội (theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh     

Thứ Năm ngày 08/11/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo các báo cáo:

                - Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh ước thực hiện năm 2018, Kế hoạch năm 2019;

                - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công ước thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019;

                - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách ước thực hiện năm 2018, Kế hoạch năm 2019

                - Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo điều hành năm 2019.                                                                     

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Quang, X. Lộc, Bình, Duy, Trang, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Công ty BECAMEX ISC bàn phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019

MD: - Đại diện Lãnh đạo Công ty BECAMEX ISC, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đức Phát 3 tại thị trấn Lai Uyên

MD:  - Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường;

- Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Quản lý đô thị mời)

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Các c/v: Quang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu - Thứ Bảy (ngày 09-10/11/2018):

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND luyện tập diễn tập

          MD:  - Các thành phần theo Khung tập

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan