Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 02/11/2018 | 16:39:49 GMT+7
Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 05-11-2018 đến ngày 09-11-2018)Thứ Hai  (05/11)

Sáng

07 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp chi bộ Văn phòng định kỳ

*Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba (06/11)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1-    Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 05 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động (UBND huyện chuẩn bị);

2-    Báo cáo chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị);

3-    Báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị);

4-    Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1,2:

Đ/c Trương Văn Tài, HUV Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện

ND1:

Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao

ND3:

Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy

ND4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh

Mời dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng Phòng Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án, đầu tư và xây dựng khu vực huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư (07/11)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn

Địa điểm:

Hội trường UBND Thị trấn Lai Uyên

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với các ngành văn hóa - xã hội huyện

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Thủ trưởng các ngành: Phòng Y tế, Giáo dục và Đào tạo,  Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao, Đài Truyền thanh, Trung tâm y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Bến Cát

Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(08/11)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện nghe báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP, AN năm 2018

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu - Thứ Bảy  (09-10/11)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bàu Bàng năm 2018

(Có chương trình riêng)

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Theo kế hoạch diễn tập

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan