Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 09/11/2018 | 14:53:44 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 12/11/2018:

Sáng:

6 giờ 45: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng (đã có thư mời riêng)

- Lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện dự

          ĐĐ: Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND luyện tập diễn tập

          MD: - Các thành phần theo Khung tập

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Ba ngày 13/11/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương; các Phó Chủ tịch HĐND luyện tập diễn tập

          MD: - Các thành phần theo Khung tập

          ĐĐ: Hội trường Huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Phiên họp UBND tỉnh nghe thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe thông qua các dự thảo kết luận thanh tra

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện (chuẩn bị tài liệu họp), Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo

                    - Chánh văn phòng, c/v Quang, Thảo dự

          ĐĐ: Thanh tra huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

          MD:  - Các thành viên Ban Chỉ đạo (do Phòng Văn hóa – Thông tin mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp xem xét vị trí xây dựng công trình “Trạm biến áp 220 kv Lai Uyên và đấu nối”

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Lai Uyên

                    - Chánh Văn phòng, c/v Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 14/11/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Khai mạc diễn tập

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị triển khai Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

MD: - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách cải cách hành chính

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức trực tiếp đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND  thực hành diễn tập (đã có thư mời riêng)

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Năm ngày 15/11/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND  thực hành diễn tập (đã có thư mời riêng)

          ĐĐ: Hội trường Huyện

7 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp rút kinh nghiệm diễn tập

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

Thứ Sáu ngày 16/11/2018:

Sáng:

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban khối Nội chính

- Chánh Văn phòng, c/v Phong cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Họp mặt Cựu giáo chức huyện Bàu Bàng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu theo các Quyết định số 2438, 2439/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND huyện (Phòng Tài nguyên – Môi trường chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v Quang dự                  

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

        (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan