Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 09/11/2018 | 15:46:54 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 46 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 12-11-2018 đến ngày 16-11-2018)

-----

Thứ Hai  (12/11)

 

Sáng

1-

06 giờ 45:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2018)

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

 

2-

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục dự luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bàu Bàng năm 2018.

 

Cùng dự:

Khung tập diễn tập phòng thủ huyện theo Quyết định số 1816-QĐ/HU, ngày 09-10-2018 của BTV Huyện ủy;

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

 

Thứ Ba (13/11)

 

Sáng

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị rút kinh nghiệm, tập bổ sung những nội dung vận hành cơ chế (cả ngày)

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

 

Cùng dự:

Khung tập diễn tập phòng thủ huyện theo Quyết định số 1816-QĐ/HU, ngày 09-10-2018 của BTV Huyện ủy

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

 

Thứ Tư (14/11)

 

Sáng

07 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Khai mạc diễn tập KVPT tỉnh Bình Dương năm 2018

 

Cùng dự:

Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

Trưởng Công an huyện

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Chiều

13 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy diễn tập vận hành cơ chế cùng với tỉnh

 

Cùng dự:

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Nội dung, các Tiểu ban giúp việc diễn tập khu vực phòng thủ huyện;

- Khung tập diễn tập khu vực phòng thủ huyện (theo Quyết định số 1816-QĐ/HU, ngày 09/11/2018 của BTV Huyện ủy);

-Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;

-Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Khối vận các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Luận, Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

 

Thứ Năm

(15/11)

 

Sáng

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục diễn tập vận hành cơ chế cùng với tỉnh

 

Cùng dự:

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Nội dung, các Tiểu ban giúp việc diễn tập khu vực phòng thủ huyện;

- Khung tập diễn tập khu vực phòng thủ huyện (theo Quyết định số 1816-QĐ/HU, ngày 09/11/2018 của BTV Huyện ủy);

-Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;

-Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Khối vận các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Luận, Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

 

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự rút kinh nghiệm cuộc diễn tập KVPT tỉnh

 

Cùng dự:

Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

Trưởng Công an huyện

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đảng ủy Thị trấn Lai Uyên

 

Thứ Sáu

(16/11)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính năm 2018

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Hội Cựu giáo chức huyện tổ chức

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

 

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018

 

Địa điểm:

Văn phòng ấp 2, xã Tân Hưng

 

Chủ nhật

(18/11)

 

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018

 

Địa điểm:

Văn phòng ấp Ông Chài, xã Cây Trường

 

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan