Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ ba, 27/11/2018 | 16:45:41 GMT+7
Huyện Bàu Bàng khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2018
Sáng ngày 27/11, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện, xã, đội ngũ công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật toàn huyện.
Tập tin đính kèm:

Trong thời gian bồi dưỡng 1 ngày, các đại biểu sẽ được báo cáo viên trình bày các nội dụng về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và đổi mới công tăng dân vận trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Ông Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2018

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác vận động quần chúng cho cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện. Từ đó, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Góp phần xây dựng huyện Bàu Bàng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan