Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 30/11/2018 | 15:21:10 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 49 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 03-12-2018 đến ngày 07-12-2018)

-----

Thứ Hai  (03/12)

Sáng

1-

07 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe Thanh tra nhà nước huyện báo cáo tình hình một số vụ việc (có chương trình riêng)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp Lãnh đạo Tổng công ty đầu tư và phát triển CN - CTCP

Cùng dự:

- Đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, PCT UBND huyện,

- Trưởng các cơ quan: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Ba (04/12)

Sáng

08 giờ 00:

 Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thông qua Đề án các xã

(Ban Tổ chức HU chuẩn bị nội dung và chương trình)

Cùng dự:

Các đồng chí thành viên theo Quyết định 1678-QĐ/HU, ngày 21-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

* Chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

 Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018

(Ban Tổ chức HU chuẩn bị nội dung và chương trình)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Tư (05/12)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 - Khóa XI (mở rộng)

(Có Chương trình và thông báo triệu tập riêng)

* Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Năm

(06/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập phòng thủ huyện năm 2018

* Phó Văn phòng Hận và Chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện họp liên tịch (lần cuối) chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(07/12)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện năm 2018.

* Phó Văn phòng Hận và Chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Hội trường BCH QS huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy họp nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2019

Mời dự

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan