Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 30/11/2018 | 15:24:48 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 03/12/2018:

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ chào cờ của Huyện

MD: - Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng ban huyện

          ĐĐ: Hội trường Huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy nghe Thanh tra huyện báo cáo tình hình một số vụ việc

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

10 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy nghe Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Tổng Công ty BECAMEX

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Ba ngày 04/12/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương thông qua Đề án các xã

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự hội nghị triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Trinh dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp triển khai Đoàn Thanh tra trách nhiệm năm 2018 tại các đơn vị

          ĐĐ: Phòng họp 2 – Thanh tra tỉnh Bình Dương

Thứ Tư ngày 05/12/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng)

               - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

Thứ Năm ngày 06/12/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Hội nghị tổng kết công tác diễn tập (có thư mời riêng)

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Duy dự

ĐĐ: Hội trường huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; Trưởng, Phó các Ban HĐND họp liên tịch lần 3 chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2018 (có thư mời riêng)

                   - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v Quang, Trang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 07/12/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện năm 2018

          ĐĐ: Hội trường BCH Quân sự huyện

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND họp Đoàn giám sát chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” trên địa bàn huyện

MD: - Các thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang, Trang, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe Ban Tuyên giáo thông qua Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội thảo khoa học quốc tế viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần I, 2018

          ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một

17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan