Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ sáu, 07/12/2018 | 17:09:48 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng)
Sáng ngày 5/12, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Tập tin đính kèm:


Đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21

Đến dự có bà Nguyễn Minh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Kim Loan – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, phòng ban huyện; Bí thư các Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.


Lãnh đạo huyện chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 mở rộng

Trong năm 2018 kinh tế huyện Bàu Bàng tiếp tục tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực; về Công nghiệp giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 theo giá so sánh ước đạt 13.894,4 tỷ đồng, tăng 21,67% so với năm 2017(Kế hoạch tăng từ 19-20%). trong năm thu hút được 118 dự án đăng ký mới và 20 dự án tăng thêm vốn, với tổng số vốn đăng ký là 853,3 tỷ đồng và 188,34 triệu USD. Nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện là 716 dự án, trong đó: Đầu tư trong nước là 603 dự án với tổng số vốn đăng ký 25.802 tỷ 163 triệu đồng, đầu tư nước ngoài là 113 dự án với tổng số vốn đăng ký là 02 tỷ 521,83 triệu USD. Về thương mại – dịch vụ tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong  năm ước đạt 3.494tỷ đồng, tăng 25,95% so với năm 2017 (Kế hoạch tăng từ 24-25%). trong năm cấp mới 464 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký là 100 tỷ 604 triệu đồng; đăng ký tăng vốn 11 trường hợp với số vốn 02 tỷ 260 triệu đồng. Nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể đến nay là 6.797 hộ với tổng vốn đăng ký là 1.499 tỷ 703,5 triệu đồng. Về nông nghiệp tổng giá trị sản xuất trong năm ước đạt 1.916,2 tỷ đồng, tăng 5,17% so với năm 2017(Kế hoạch tăng từ 5 - 6%). Trong năm tổ chức Lễ công nhận xã Lai Uyên đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn huyện đã có 6 xã: Long Nguyên, Cây Trường II, Tân Hưng, Lai Hưng, Hưng Hòa, Lai Uyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Lai Uyên đã nâng lên thành thị trấn Lai Uyên. Xã Trừ Văn Thố đã đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện trình Tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đều thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định…

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong năm đảng bộ huyện Bàu Bàng đã kết nạp mới 105/128 đồng chí, đạt 82,03% chỉ tiêu đề ra, hiện Đảng bộ hiện có 23 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên hiện nay là 2.219 đảng viên; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai nhiều hoạt động đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với mô hình “gần dân, sát dân” “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú” …

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã chấp vấn và thảo luận các vấn đề về thực hiện triển khai các hoạt động về lĩnh vực kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng đảng; công tác điều hành lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra trong năm 2019.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Minh Thủy: Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nổ lực hoàn thành Nghị quyết đề ra trong năm 2018 của Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Đồng thời bà yêu cầu, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hạn chế và khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để đưa huyện Bàu Bàng phát triển mạnh trong thời gian tới, tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên mới hàng năm, nhất là việc xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế và công tác xây dựng đảng, tập trung thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại xã, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)


Tin liên quan