Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 14/12/2018 | 17:29:07 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 51 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 17-12-2018 đến ngày 21-12-2018)

-----

Thứ Hai  (17/12)

Sáng

1-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo thỉnh thị trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn

Mời dự:

Đ/c Trưởng Công an huyện; Trưởng BTC Huyện ủy; Trưởng Phòng Nội vụ huyện

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Lai Uyên báo cáo một số tình hình (có chương trình riêng)

Mời dự:

Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thông qua:

1. Kế hoạch thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, công nhân xa quê,... nhân dịp Tết Nguyên đán (UBND huyện chuẩn bị);

2. Kế hoạch tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ năm 2019 (Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung 2, 3)

4. Báo cáo Kết quả khắc phục những hạn chế sau Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo Thông báo kết luận số 502-TB/UBKTTW, ngày 19-9-2018 (Ủy ban Kiểm tra chuẩn bị nội dung);

5. Gợi ý kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

6. Công tác cán bộ (Ban Tổ chức HU chuẩn bị nội dung 5,6)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện,

Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động huyện.

ND 2, 3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

ND 5, 6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba (18/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

Địa điểm:

  Hội trường Đài truyền thanh huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể UBND và thành viên UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền Thanh

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

16 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Địa điểm:

Trung đoàn bộ binh 6 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng)

Thứ Tư (19/12)

Sáng

08 giờ 00:

 Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân lễ Noel năm 2018 (có chương trình riêng)

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng HĐND-UBND huyện vào lúc 07 giờ 30 để cùng đi

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo tiến độ bồi thường, giải tỏa mặt bằng

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Ban Dân vận Huyện ủy.

Địa điểm:

Ban Dân vận Huyện ủy

Thứ Năm

(20/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp phân bổ chỉ tiêu biên chế khối Đảng, đoàn thể năm 2019

Mời dự:

Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Cấp ủy và Đảng viên Đảng bộ Công an huyện.

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên  Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

4-

16 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự tổng kết năm của Kho bạc nhà nước thị xã Bến Cát

Địa điểm:

Hội trường các ban xây dựng Đảng Thị ủy Bến Cát

Thứ Sáu

(21/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cùng dự:

Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trưởng Công an huyện

Địa điểm:

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị về an ninh, trật tự

Cùng dự:

Có thông báo riêng

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan