Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Thứ sáu, 14/12/2018 | 17:45:20 GMT+7
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin thời sự và nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Sáng ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tập tin đính kèm:

Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng có ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy; cùng trưởng, phó các cơ quan ban nganh, đoàn thể huyện; các đồng chí cấp ủy viên các chi đảng bộ cơ sở và đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở thuộc khối cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên trung ương truyền đạt một số nội dung như: Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; những nội dung chính của hiệp Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới và một số nội dung liên quan đến chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Qua hội nghị nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên các cấp nắm rõ tình hình kinh tế xã hội của đất nước đã đạt được trong năm và phương hướng trong thời gian tới; cùng như tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)
Tin liên quan