Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 20/12/2018 | 09:57:37 GMT+7
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2019
Căn cứ Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018 và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2019;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đề nghị các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Công văn số 3519/UBND-UBND-VX như sau:

          1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2019.

Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ Tết dương lịch

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì dịp Tết Dương lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ từ thứ Hai (ngày 31/12/2018) đến hết thứ Ba (ngày 01/01/2019), đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 05/01/2019). Như vậy, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ Ba).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và ở các ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết dương lịch năm 2019, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực: Các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện trước ngày 24/12/2018.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Hiệu trưởng  trường Trung học phổ thông Bàu Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng, khuôn viên trường học, các khu khố, ấp và hộ dân.

Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, trật tự đô thị.

Giao trách nhiệm Đài Truyền thanh huyện, thị trấn, xã tổ chức thông báo rộng rãi nội dung Công văn này để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, Hiệu trưởng các Trường trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tinh thần Công văn này và đến ngày 02/01/2019 có báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân huyện./.

Tin liên quan