Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 21/12/2018 | 15:18:34 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 24/12/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự kỳ họp HĐND thị trấn Lai Uyên

          ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự kỳ họp HĐND xã Trừ Văn Thố

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 45: Chủ tịch UBND họp bàn phương án phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

          MD:  - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng chấm điểm phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan và đơn vị sự nghiệp

          MD:  - Thành phần tham dự (do Phòng Nội vụ mời)

                   - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trang trại nuôi heo sinh sản tại xã Trừ Văn Thố

MD: - Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải

- Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Quản lý đô thị mời)

                   - Đại diện lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố

                   - C/v Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Ba ngày 25/12/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với UBND các xã, thị trấn

MD: - Các thành viên Hội đồng và thành phần tham dự (do Phòng Nội vụ mời)

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng các xã, thị trấn

                   - Chánh Văn phòng, c/v Trang, Nam dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ Văn phòng kiểm điểm tập thể Chi ủy và Đảng viên

          MD: - Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 26/12/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng

          ĐĐ: Trường THPT Bàu Bàng

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Kho bạc

          ĐĐ: Kho bạc huyện

Thứ Năm ngày 27/12/2018:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Chi cục thuế

          ĐĐ: Chi cục thuế huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng bộ xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

7 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

          MD:  - Các thành viên Hội đồng và thành phần dự (do Phòng Nội vụ mời)

                   - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Chấp hành đảng bộ huyện

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

15 giờ 30: Chủ tịch UBND dự trao quyết định về công tác cán bộ (theo chương trình của Huyện ủy)

          MD:  - Ông Lê Thanh Tâm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT

                   - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Thứ Sáu ngày 28/12/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Lễ công nhận Trường THPT Bàu Bàng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 – 2023

          ĐĐ: Trường THPT Bàu Bàng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Công ty CP VRG Khải Hoàn

          ĐĐ: Công ty CP VRG Khải Hoàn

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài  dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Lai Uyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

          ĐĐ: Trường Tiểu học Lai Uyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

16 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; các Phó Chủ tịch HĐND dự tổng kết công tác khóa sổ cuối năm 2018

MD: - Lãnh đạo Văn phòng cùng tất cả công chức, nhân viên cùng tham dự

          ĐĐ: Kho bạc huyện

Thứ Bảy ngày 29/12/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp tục dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan