Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 21/12/2018 | 16:37:28 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)
Tập tin đính kèm:

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 52 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 24-12-2018 đến ngày 28-12-2018)

-----

Thứ Hai  (24/12)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Hòa

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Thi hành án dân sự

*Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện

2-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Bưu điện

*Phó Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Bưu điện huyện

Thứ Ba (25/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Lai Uyên

*Phó Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND Thị trấn Lai Uyên

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cây Trường

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Cây Trường

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lữ Văn Hoàng, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sư huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

*Chuyên viên Việt cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Tư (26/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1-    Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị);

2-    Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 lần 1 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị);

3-    Đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của các xã;

4-    Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ND3,4:

Bí thư Đảng ủy các xã;

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hưng

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Tân Hưng

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Tòa án

*Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ Kho bạc

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Kho bạc huyện

3-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng

*Phó Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trường THPT Bàu Bàng

Thứ Năm

(27/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lai Hưng

*Phó Chánh Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Viện kiểm sát

*Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Viện kiểm sát

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ Chi cục thuế

*Phó Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục thuế huyện

4-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt ôn lại kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2018

*Chuyên viên Huệ cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp nghe 02 văn phòng báo cáo tình hình tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 00:

Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 22 về công tác cán bộ (Có chương trình riêng)

Địa điểm:

Hội trường B- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

3-

15 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy trao quyết định về công tác cán bộ (Có chương trình riêng)

Cùng dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

4-

16 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự họp mặt nhân dịp cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận công tác mới và nghỉ hưu theo chế độ

Địa điểm:

Nhà ăn Huyện ủy

Thứ Sáu

(28/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Công nhận Trường THPT Bàu Bàng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Trường THPT Bàu Bàng

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Công nhận Trường Tiểu học Lai Uyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Địa điểm:

Trường Tiểu học Lai Uyên

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên

*Phó Văn phòng Hận cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Long Nguyên

4-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự kiểm điểm chi bộ Công ty CP VRG Khải Hoàn

*Phó Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Công ty CP VRG Khải Hoàn

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Công ty CP Cao su Bình Dương

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Công ty CP Cao su Bình Dương

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan